Mon. May 16th, 2022

Aktualno

Edina zares varna spolnost prihaja iz tega, da se naučimo ljubiti, to pa zahteva značajnost. Strokovnjaki za spolno vzgojo se vsi zavzemajo za zaščito, pri tem pa se tudi vse soglašanje konča. Za mnoge to pomeni zmanjšati škodo, povezano s spolnostjo najstnikov, tako da jih naučijo uporabljati tabletke in kondome. Za druge pa je to naloga, da jih spodbujajo k spolni vzdržnosti do takrat, ko je čas za poroko. Ko smo leta 1993 začeli v Kolumbiji s programom Protege tu Corazon/Protect your heart /Zaščiti svoje srce/, je bil naš namen mladim dopovedati, da ljubezen ni isto kot imeti spolne odnose in da „varna spolnost“ ni varna – zlasti ne za srce. ... Read More
Vstop v puberteto najstniku nalaga novo razvojno nalogo; sprejeti sebe kot spolno bitje ter spoznati nov vidik medosebnih odnosov - intimne medosebne odnose, ki med drugim vključujejo tudi spolno življenje. Se še spomnite, kaj vse vam je v času vašega spolnega prebujanja brenčalo po glavi? Vsi mladostniki se že v začetni, pubertetni fazi sprašujejo, kaj pomeni spolnost, vendar je večina izmed njih preveč plašnih, da bi si upali vprašati na glas.... Read More
Večina staršev se svojimi otroki še vedno težko pogovarja o spolnosti; bodisi zato, ker tudi iz svojega otroštva nimajo izkušnje odprte komunikacije o spolnosti v primarni družini bodisi ker je težko sprejeti dejstvo, da je njihov otrok poleg igrajočega, raziskujočega in učečega se bitja tudi spolno bitje. Študije kažejo, da najstniki želijo več informacij o spolnosti, kot jih dobijo. Na vprašanje, od koga bi najraje dobili informacije, jih je 9 od 10 odgovorilo, da od staršev! Realna slika je ravno obrnjena - samo eden najstnik od desetih je odgovoril, da tudi dejansko dobi dovolj informacij o spolnosti od svojih staršev.... Read More
V obdobju otroštva in adolescence so kljub ostalim vplivom iz okolja starši tisti "modeli", ki jih njihovi potomci najpogosteje in najbolj dosledno posnemajo. Starši na primer pogosto pri svojih otrocih zasledijo enake navade in ravnanja, kot jih uporabljajo sami, pri čemer so v odnosih med enakima spoloma (oče-sin, mati-hči) kopije lahko še bolj podobne originalu. Pomemben predmet primerjave v odnosu mati-hči je gotovo telo. Kako kot mati pomagati hčeri pri razvoju zdravega, pozitivnega odnosa do svojega telesa?

Ali kot mama sprejemam svoje lastno telo?

... Read More
»Če je na milijone ljudi vpletenih v zločin splava, ne moremo pričakovati, da bo Cerkev, ki splav javno in glasno obsoja, zleknjena v tempeljsko udobje uživala vsesplošen ugled in žela hvalo,« je v prejšnji številki Družine v analizi protiverske drže, ki pogosto izhaja iz zatemnjene vesti človeštva, zapisal p. Branko Cestnik. Trditev je nov dokaz doživela že dan po objavi, ko so svetovni mediji opozorili na spor med Svetim sedežem in organizacijo za varstvo človekovih pravic Amnesty International (AI) prav zaradi nasprotnih stališče glede splava. AI je namreč po aprilski odločitvi svojega izvršilnega odbora – potrditi jo sicer mora še svet AI – spremenila dosedanje t. i. nevtralno stališče do splava v podporo dekriminalizaciji splava in njegovi neovirani dostopnosti v primerih posilstev, incesta ter ogroženosti življenja in zdravja nosečnic.... Read More
Ali se še spomnite konca prejšnjega leta, ko je tedanji minister za delo, družino in socialne zadeve objavil delovni osnutek strategije za dvig rodnosti in v njem tudi predlog o plačljivosti splava? Razprava, ki se je takrat »vnela«, ni nikakršna slovenska posebnost, saj se splav tudi v drugih državah vedno znova pojavlja kot pomembna točka političnega in sploh družbenega dnevnega reda. Naš namen ni povzemati slovenske različice splavnih pro et contra, ki se je razvnela ob pobudi, da bi država krila stroške splava samo v primeru, ko bi bil po oceni zdravniške komisije nujen za zdrav je nosečnice, v drugih primerih pa bi ga izvedli na stroške nosečnice, temveč opozoriti na podobne razprave in tako pokazati, kako in pri katerih poudarkih se to vprašanje odpira tudi v drugih državah Evrope in v svetu. ... Read More

V zadnjem desetletju je v ZDA dramatično upadla spolna dejavnost najstnikov, nosečnost in število splavov pri najstnikih, kaže uradna vladna statistika. Padec je povezan s pogostnejšim uvajanjem programov vzdržnosti po šolah. Med letoma 1991 in 2005 je močno upadla spolna dejavnost med tremi skupinami najstnikov – črnci, Španci in belci, poročajo centri za nadzorovanje bolezni. Medtem ko je največji upad viden med črnimi najstniki, z 81,4 odstotka v letu 1991 na 67,6 odstotka v letu 2005, je obrat med belimi šolarji prav tako opazen. Odstotek spolne dejavnosti med belimi šolarji je od sredine 90. let pod 50 odstotki in jih je danes 43 odstotkov. Med španskimi najstniki je upad manjši, s 53,1 na 51 odstotkov.

... Read More

Opomba uredništva: članek objavljamo v celoti, ker naj bi povzemal stanje spolnega vedenja srednješolcev. Se pa uredništvo Šole za življenje ne strinja z vsemi zaključki avtorjev.

Avtorji: dr. Bojana Pinter s sodelavci

Z namenom, da ocenimo tveganje ob spolni dejavnosti, smo izvedli reprezentativno raziskavo o spolnem vedenju slovenskih srednješolcev. Spomladi leta 2004 smo z anonimnim anketnim vprašalnikom anketirali 2380 srednješolcev 1. in 3. letnikov v 48 naključno izbranih slovenskih srednjih šolah. Za prikaz podatkov smo uporabili deskriptivno analizo. Povprečna starost srednješolcev je bila 15,4 leta (1. letnik) oz. 17,4 leta (3. letnik). Spolne odnose je že imelo 24 % fantov in 21 % deklet 1. letnika in 52 % fantov in 54 % deklet 3. letnika. Pri prvem spolnem odnosu je kondom uporabilo 74 % spolno aktivnih srednješolcev 1. letnika in 75 % 3. letnika, kontracepcijske tablete pa 6 % 1. letnika in 7 % 3. letnika. Pri zadnjem spolnem odnosu je kondom uporabilo 65 % spolno aktivnih srednješolcev 1. letnika in 50 % 3. letnika, kontracepcijske tablete pa 11 % 1. letnika in 32 % 3. letnika. Kontracepcijske metode in spolno prenosljive okužbe srednješolci slabo poznajo; najpogosteje (v 34 %) menijo, da so zdravstveni delavci najprimernejši vir informacij o spolnosti. Dva odstotka fantov in 10 % deklet je že vsaj enkrat imelo spolni stik z osebo istega spola. ... Read More

Danes otroci niso razumljeni kot dar, temveč kot izbira in pravica. Starši pa nimajo več vloge skrbnikov, pač pa nastopajo kot lastniki otrok. Otrokovo vrednost določi sprejetost s strani staršev. Nosečnost je danes projekt, ki mora potekati popolno. Ob napovedi novega življenja se lahko razen zadovoljstva pojavi še vprašanje "Ali ga bom obdržala?" Nenačrtovan otrok hitro postane nezaželen. V ozračju strahu se bojimo nepopolnosti in govorimo kar o handifobiji, ki je bolezenski strah. Kakšen je pravi namen in pomen predrojstnih raziskav, amniocenteze, kakšne žrtve prinaša. Kako lajšati ali odpraviti bolečino pri nedonošenčkih. Kdo določa našo vrednost, in še mnogo zanimivega nam je povedal ugledni italijanski zdravnik neonatolog prof. dr. Carlo Bellieni.

... Read More
Danci zahtevajo, da Evropska unija razmisli o enotni zakonodaji glede splava za vso celino. Poziv za zakon o splavu v EU prihaja potem, ko so na danskem televizijskem programu DR1 predvajali dokumentarni film o opravljanju splava v centru za splave v Španiji, kjer splave opravljajo celo pri osmih mesecih nosečnosti. V špansko kliniko hodijo nosečnice iz vse Evrope. Malta je Španijo napadla zaradi brezplačnega opravljanja splavov, poleg tega pa je na Malti tako pozen splav prepovedan. ... Read More