Wed. Feb 1st, 2023

Aktualno

V evropskem prostoru je vse več liberalnih strokovnjakov in politikov zaskrbljenih glede prihodnosti mladine, družine in sploh družbe. Kot da so imeli mreno čez oči, da vsa ta leta niso videli, kam vodijo permisivna vzgoja, spolna razpuščenost ter nizka rodnost. Še enkrat se je pokazalo, da empirična znanost nima nobene moči, če z njo operirajo ideološko ozko usmerjeni ljudje. Podatki o naraščanju tesnobnih stanj med mladimi, podatki o zatekanju v mamila, podatki o nesposobnosti mladih za trajnejšo odločitev, podatki o razbitih družinah ter nenazadnje podatki o vse manjši delavni sposobnosti mladih, ideologov moralne razpuščenosti namreč niso stresli in ne streznili. Zanimivo, ravno to so ljudje, ki napadajo cerkveno tradicijo, češ kako da je bila proti znanosti, sami pa kot da niso znali šteti do deset. Preproste izpeljanke, ki jih razume vsak kmet, so jim bile tuje. Na primer, izpeljanka: če razbiješ družino, ustvariš žalostno mladino; ali pa izpeljanka: če je vse dovoljeno, odpiraš pot človekovi destrukciji; ter izpeljanka: če nam je užitek vrhovno vodilo, ustvarjamo lenuhe, manipulante in simulante. ... Read More
Zunajtelesna oploditev (IVF) očitno ni prava pot do rojstva za vse, ki si želijo otroka. Če vas je to presenetilo, morda niste dovolj osveščeni. »In vitro« natančneje pomeni v epruveti ali v petrijevki. Ponavadi iz ženske »pridobijo« določeno število jajčec, jih postavijo v umetno okolje, oplodijo s semenčicami in jih potem ženski vsadijo v maternico. Mnogi menijo, da je treba to dejanje ustvarjanja življenja pohvaliti. Edina težava je, da ustvarjamo življenje iz smrti številnih drugih. Po poročilih Centra za reproduktivno medicino iz Atlante je 170.000 oplojenih človeških zarodkov iz leta 1999 umrlo med poskusi zunajtelesne oploditve. Poleg tega je zunajtelesna oploditev danes veliko pogostejša kot leta 1999. Po navedbah ministrstva za zdravstvo je bilo v Veliki Britaniji kot »odvečnih« zarodkov iz postopkov IVF v zadnjih 14 letih ubitih več kot milijon zarodkov. Velika Britanija predstavlja samo 20 % prebivalcev ZDA. ... Read More
Za matične celice iz popkovnične krvi, kar oboje nekako simbolno predstavlja stično točko med življenjem pred rojstvom in po njem, bi lahko rekli, da gre v več pogledih za idealno, doslej spregledano možnost zdravljenja nekaterih bolezni. Na svetu je vsako leto približno 130 milijonov rojstev in prav toliko majhnih, dragocenih enot popkovnične krvi, ki se po večini zavrže. Pomembna prednost tega obetavnega naravnega vira matičnih celic, ki odpira nove možnosti regenerativne medicine pa je tudi v tem, da tovrstne biomedicinske raziskave niso etično sporne. Strokovne raziskovalne ekipe po svetu razvijajo in iščejo nove metode zdravljenj številnih bolezni, kot sta rak, sladkorna in druge, pri čemer igrajo glavno vlogo človekovo lastno telo in njegove celice ter tkiva, pravi dr. Nicolas Forraz, raziskovalec in svetovno uveljavljeni strokovnjak na področju regenerativne medicine iz Centra za popkovnično kri z Univerze v Newcastlu ter član Prekooceanskega instituta za raziskavo matičnih celic NESCI. ... Read More
Papež Benedikt XVI.V je v svojem nagovoru pretekli teden generalni skupščini Združenih narodov pozval diplomate, naj obnovijo pravilno razumevanje človekovih pravic ter vzdržujejo pravilen pogled na vlogo Združenih narodov v svetu. Poudaril je, da je njegova navzočnost tam „znamenje spoštovanja“ do Združenih narodov in nato spomnil voditelje, da so Združeni narodi organizacija, prek katere „so države vzpostavile univerzalne cilje“ in bodo lahko del trajnostnega „upanja človeštva na boljši svet“ le, če se bodo vrnili k svojim ustanovnim načelom. Papež je priznal porast človekovih pravic v politiki. Dejal je: „Človekove pravice se vedno bolj predstavljajo kot običajna govorica in etična podlaga za mednarodne odnose.“ Vendar je voditelje opozoril, da človekove pravice „temeljijo na transcendentni naravi osebe in se po njej oblikujejo“ ter „so osnovane na naravnem pravu, ki je vpisano v človeška srca in navzoče v različnih kulturah in civilizacijah“. ... Read More
V nekaterih škofijah po svetu so v zadnjih desetletjih organizirali posebne skupine za žene, može in zdravstvene delavce, ki so bili žrtve postopkov splava. Kot si lahko vsakdo predstavlja, gre za eno najbolj občutljivih področij današnje družbe, človekove zasebnosti, njegove vesti prav tako pa tudi za področje, kjer se mnogi počutijo osamljene in prizadete.

Da primerno osvetlimo omenjeni problem, je potrebno spregovoriti nekaj besed o psiholoških problemih, ki jih na splošno poznamo kot postabortivni sindrom. Na svetu se giblje število splavov med 40 in 80 milijoni na leto. V Sloveniji pa je bilo med leti 1979 in 2004 opravljenih najmanj 400.000 splavov (skupaj s splavi, povzročenimi v postopkih umetne oploditve in z uporabo abortivne kontracepcije).

... Read More
Nedavno smo lahko prebrali zanimivo vest: par, ki je sodeloval v neki pronatalitetni akciji, je ob rojstvu otroka za nagrado dobil hrambo njegovih izvornih celic, ki naj bi mu v prihodnosti omogočile najsodobnejše oblike zdravljenja. Prav izvornim celicam ste namenili doktorsko nalogo, ki je zdaj izšla tudi v knjižni obliki. Ali vas preseneča, kako hitro spoznanja o človeških izvornih celicah in njihova uporaba prihajajo v vsakdanje življenje ljudi?

Ko sem pred leti izbiral temo doktorske razprave, sem imel pred očmi željo, da bi se lotil nečesa, kar bi se dotikalo vprašanj, povezanih z življenjem. ... Read More

Prezgodnji spolni odnosi pustijo pri mladostniku številne posledice, tudi telesne, ki se pogosto pokažejo šele pozneje, ko se kot odrasli odločajo za otroke. Največkrat so to spolno prenosljive bolezni, ki se navadno prenašajo s spolnimi stiki. Zato je na možnost okužbe treba misliti pri vsakem spolnem odnosu in uporabiti primerno zaščito. Okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi je namreč v Sloveniji po vsej verjetnosti veliko več, kot kažejo uradni podatki. Najbolj ogrožena skupina pa so zlasti mladostniki. ... Read More
Živimo v svetu, ki so ga zavzeli mediji, ti pa stvarnosti ne odslikavajo več, temveč jo oblikujejo. Od medijskih vsebin so odvisni vsi, tudi mladi, saj nas te obkrožajo vsepovsod – po televiziji, radiu, v tisku, filmih, glasbi, glasbenih videih, reklamah, tudi tistih na javnih straniščih, videoigrah, na plakatih, prospektih, v spletnih vsebinah in mobilni komunikaciji. Kot je povedal raziskovalni novinar socialnih tem Jurij Popov na nedavnem seminarju Mladostnik in ljubezen, je »danes spremenjena tudi vloga množičnih medijev, ki ne strežejo več bralcem, ampak so predvsem orodje za doseganje kapitalskega in političnega dobička«. ... Read More
Prizadevanje v obdobju najstništva, da bi se zbližali z drugimi, kaže predvsem na željo, najti sebe. Človek je spolno bitje in njegov spolni razvoj se začne že z rojstvom. Spolnost tudi ni izolirana od drugih področij življenja, temveč je del človekove osebnosti, doživljanja samega sebe in drugih, vtkana je v medsebojne odnose in komunikacijo. Sočasno s fiziološkimi spremembami in spolnim razvojem se namreč intenzivno oblikuje tudi človekova podoba o sebi. Ker se telesni razvoj prepleta z zorenjem osebnosti, je tudi psihosocialno dogajanje tako ali drugače povezano s spolnostjo in odvisno od nje. ... Read More
Ob vstopu v puberteto se najstnik znajde pred številnimi vprašanji. Sebe mora sprejeti kot spolno bitje. Skorajda ni mladostnika, ki se ne bi spraševal, kaj pomeni spolnost, le malo pa je takšnih, ki si to upajo vprašati na glas. Mladim pri iskanju odgovorov lahko pomagajo literatura, vrstniki, še najbolj pa odrasli, to so starši in zaposleni v šoli, kjer mladi preživijo precejšen del dneva. Zato so se vzgoje za zdravo spolnost začeli lotevati tudi vzgojitelji in predavatelji. Izobraževanje iz spolnosti še ni sistematično urejeno, zato se tovrstna vzgoja razlikuje od šole do šole. ... Read More