Wed. Feb 1st, 2023

Aktualno

Evropsko združenje za boj proti raku materničnega vratu je pred časom pričelo z zbiranjem enega milijona podpisov za uvedbo učinkovitih presejalnih programov za preprečevanje tovrstnega raka. Omenjena peticija je spodbudna in smiselna z vidika preprečevanja te (smrtonosne) bolezni, ki je v svetu drugi vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. Obenem pa morebitno preventivno cepljenje proti raku na materničnem vratu odpira tudi nekatera strokovna in etična vprašanja. To se še posebej kaže v povezavi s predlogi, da bi v Sloveniji uvedli obvezno in vsesplošno cepljenje proti humanimi papiloma virusi (HPV), ki lahko povzročajo hujše predrakave spremembe in kasneje raka materničnega vratu.... Read More
Člani spodnjega doma ameriškega kongresa,ki se zavzemajo za življenje, so prvi teden marca voditelje kongresa pozvali, naj odstopijo od zveznega financiranja raziskovanja izvornih zarodnih celic v prid etičnemu raziskovanju izvornih celic odraslih. „Prekoračili smo mejo etičnega razpravljanja, saj imamo v rokah nekaj, kar je obet in upanje za regenerativno medicino,“ je v govoru v spodnjem domu kongresa zatrdil republikanec Chris Smith iz New Jerseyja. Smith in 9 drugih kongresnikov je razpravljalo o napredovanju in prednostih zdravljenja z izvornimi celicami, ki ne zahtevajo uničevanja človeškega življenja. Rekli so, da so izvorne celice odraslih iz različnih virov že pokazale, da ozdravijo ali ublažijo levkemijo, sladkorno bolezen tipa 1, sklerozo multipleks, lupus, anemijo srpastih celic in še več deset bolezni.... Read More
Vfebruarju, mesecu kulture, kristjani razmišljamo tudi o tisti kulturi, ki označuje družbeno poslanstvo kristjanov. Gre za t.i. "kulturo življenja", ki je beseda stalnica tako v govorih pokojnega papeža Janeza Pavla II. kot tudi sedanjega papeža Benedikta XVI. Odnos do življenja in družine postaja dandanes kriterij razločevanja in presojanja različnih pojavov znotraj družbe kot tudi naših medosebnih odnosov.

Zato naj bo pričujoča kratka misel predvsem spodbuda, da se ob dnevu slovenske kulture pustimo nagovoriti tistemu veselju in upanju, ki ima svoj izvor v evangeljski kulturi življenja.

Kultura življenja in papež Janez Pavel II.

Leta 1993 se je zdaj že pokojni papež Janez Pavel II. udeležil srečanja mladih v Denverju (ZDA). Po pristanku na letališču je po običaju odgovarjal na nekatera novinarska vprašanja. V svojih odgovorih je izrazil ogorčenje nad nekaterimi pojavi v sodobni družbi. Ob tem je še posebej izpostavil problem splava in evtanazije (uboja bolnika iz usmiljenja), ter izrekel naslednje besede: "Kultura življenja pomeni spoštovanje narave in Božjega stvarstva. V posebni obliki je to spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti." ... Read More

Mnogi mladi, ki se pripravljajo na zakonsko in družinske življenje so povabljeni, da se v okviru priprav soočijo z različnimi razsežnostmi skupnega življenja. V okviru takšnih priprav se seznanijo tudi s pojmom odgovornega starševstva. Kaj konkretno to pomeni in kakšne vsebine vključuje je za mnoge skrivnost o kateri je danes (pre)malo govora.

V katoliški skupnosti odgovorno starševstvo pomeni najprej neodtujljivo pravico zakoncev, da pred Bogom pretehtajo obveznosti, ki jih imata do sebe, do že rojenih otrok, družine in družbe. Glede na to, se v svoji vesti odločata koliko otrok bosta imela, prav tako pa sta povabljena k premagovanju vseh tistih življenjskih okoliščin, ki jima preprečujejo povečanje števila svojih otrok. V takšnih položajih zakonca lahko sprejmeta tiste načine za uravnavanje plodnosti, ki spoštujejo življenje, telo in njuno versko ter duhovno življenje. V tem okviru je razumljivo, da vse prakse nimajo istega moralnega predznaka. Iz prej naštetih razlogov splav, sterilizacija in abortivna kontracepcija za katoliške zakonce niso sprejemljive. Drugače pa velja za začasno spolno vzdržnost in uporabo različnih oblik t.i. naravnih metod.

... Read More
Otroci, ki preveč gledajo televizijo, igrajo videoigrice in deskajo po spletu, so izpostavljeni vrsti zdravstvenih težav, je sklep več raziskav, ki so ga objavili v začetku decembra.

Skupina Common Sense Media je objavila ugotovitve preučevanja 173 raziskav od leta 1980 naprej s podatki o vplivu televizije, videoigric, spleta, filmov, glasbe in mobilnih telefonov na otroke. Ugotovili so, da so v 80 % raziskav dokazali, da je večja izpostavljenost takšnim občilom povezana z različnimi zdravstvenimi težavami, zlasti z otroško debelostjo.Podatki so tudi nakazali večji dejavnik tveganja za kajenje, zlorabo mamil in alkohola, slabši učni uspeh in zgodnejšo spolno dejavnost pri otrocih in najstnikih, ki več časa preživijo pred občili.

... Read More
Vodilni znanstveniki in klinični zdravniki s področja raziskav matičnih celic so pred kratkim na Nizozemskem v okviru prvega mednarodnega foruma znanstvenikov, specializiranih na področju matičnih celic, tkivnega inženirstva in regenerativne medicine (ITERA) sprejeli dogovor o uporabi in učinkovitosti matičnih celic ter o njihovi rabi v medicini.

Na posvetu so ugotavljali, da je potrebno izboljšati informiranost kliničnih zdravnikov in široke javnosti o možnostih in obetih tkivnega inženirstva, ki ga omogoča prav ta, dolgo prezrt, ob enem pa široko dosegljiv vir matičnih celic, to je popkovnična kri. Izolacija matičnih celic iz popkovnične krvi se, kot je znano, zelo preprosto pridobi neposredno po porodu. Postopek je enostaven, ni tvegan ne za mater ne za otroka in zato tudi ni etičnih pomislekov tako glede raziskav, hranjenja v bankah popkovnične krvi, delovanju mednarodnih registrov in klinične prakse.

... Read More
Letos poleti je minilo 40 let od izdaje papeškega dokumenta Humanae Vitae (Človekovo življenje). Leta 1968 se je tedanji papež Pavel VI. odzval na vedno večje prošnje zakoncev in politikov ter napisal poseben dokument, v katerem je predstavil stališče Cerkve do umetnega uravnavanja plodnosti oz. kontracepcije. Kot je že sam v uvodu napovedal, je omenjeni dokument v javnosti naletel na zelo negativno reakcijo in nerazumevanje, ki se vse do danes ni poleglo. Še dandanes se vsak katoličan sooča z dvema pomembnima vprašanjema: "Ali sprejemam nauk Cerkve glede umetnega uravnavanja rojstev?" in "Ali znam navesti glavne razloge s katerimi Cerkev zavrača kontracepcijo?" Na prvo vprašanje v današnji družbi ni težko odgovoriti. Glede drugega vprašanja pa se pojavijo težave. Mnogi katoličani ne zavračajo stališče svoje Cerkve do kontracepcije zaradi tega, ker ga ne bi razumeli ali pa bi se z njim ne strinjali, temveč ker živijo v takšnem svetu, kjer argumenti Cerkve zelo težko pridejo v javnost in medije. ... Read More
Z izvornimi celicami neznanih darovalcev, ki bi jih stalno hranili v laboratorijih in iz njih vzgojili potrebna visokospecializirana tkiva, bi pri presajanju takšnih tkiv naleteli na enake težave, kot jih imamo danes zaradi zavračanja tujega tkiva. Zaradi tega se veliko znanstvenikov po svetu trudi, kako pridobiti izvorne celice pri posameznem človeku, iz katerih bi nato lahko vzgojili potrebno tkivo, tako rekoč rezervni del, ki pa bi bil po genetskem ustroju povsem enak bolniku - saj bi izviral iz njegovih lastnih celic - in zato ne bi bilo možnosti zavrnitvene reakcije, ki je včasih lahko izjemno huda.

Ena od možnosti za pridobitev človeku lastnih izvornih celic je vzgoja kloniranih zarodkov, iz katerih bi nato osamili izvorne celice in jih v laboratoriju spremenili naprej v potrebno tkivo. Seveda pa je ta metoda v očeh mnogih sporna, saj bi v ta namen morali ustvariti zelo majhen človeški zarodek, ki bi ga na stopnji velikosti nekaj sto celic uničili, da bi prišli do izvornih celic. Mnogi takšnim metodam nasprotujejo s trditvijo, da bi pri tovrstnih poskusih uničevali človeško življenje in da ni dopustno ustvariti novega človeškega življenja samo z namenom, da bi tak zarodek nato uničili.

... Read More
Komentar dr. Philipa Neyja,upokojenega profesorja psihiatrije o pomenu spolne vzgoje. Dr. P. Ney je poučeval na petih univerzah v različnih delih Kanade, Hongkonga in Nove Zelandije. Vodil je tudi psihiatrične oddelke za otroke in mladostnike. Bil je v vodstvu šole. To kratko mnenje je rezultat pregleda literature in iz svojih izkušenj.

1) Ne obstaja posebna potreba po spolni vzgoji ("sex education"). Veliko stoletij ni bilo nobene spolne vzgoje, vendar so bili otroci spočeti in njihovi starši so ob tem uživali. Odkritje drug drugega in kar je prijetnega v postelji na poročno noč in potem je del razburljivega in enkratnega užitka, ki povezuje par.

2) Spolna vzgoja ovira stabilnost zvez.Učenje mladih o nečem, kar prihaja po naravi jih oropa spontanosti in veselja spolnosti, ki je bistvenega pomena za stabilnost para in s tem trdnosti družine.

3) Čim več je spolne vzgoje, tem več je spolne samozavesti. Obstajajo številni dokazi za to, da čim več je spolne vzgoje, zlasti glede tehnik, tem bolj je par spolno zavrt. Čim večji poudarek je na izvajanju spolnosti, manj je komunikacije in medosebne intimnosti.

... Read More
Narkomanija, streljanje, pornografija, alkoholizem, samomori, evtanazija in 2,2 milijona smrti nerojenih otrok v „znanstvenih poskusih“ so posledica zakona o splavu iz leta 1967, ki v Veliki Britaniji dovoljuje praktično neomejeno opravljanje splava do 24. tedna nosečnosti, pravi katoliški škof iz Lancastra.

V 92 strani obsežnem dokumentu, ki je bil objavljen v zadnjem tednu avgusta in je prišel do LifeSiteNews.com, škof Patrick O'Donhue piše: „Prepričan sem, da je še drugi vzrok/razlog za splošno nasilje v zakonu o splavu iz leta 1967.

Že 41 let živimo v državno podprti kulturi smrti, ki je pobila 5 milijonov otrok in zdaj se čudimo, da je nekaj preživelih otrok nasilnih brez ozira na svetost življenja. Le koliko otrok ve, da so njihova mama naredila splav? Kako bi vplivalo nnaje, ko bi vedeli, da so s splavom prikrajšani za brata ali sestro? Če je za družbo življenje tako poceni, ali je potem čudno, da je tudi za mlade življenje tako poceni in bodo nasilni?“

... Read More