Wed. Feb 1st, 2023

Članki

O zlorabah medicine 5 min read
Od čarovniških napojev do umetne pridelave otrok in človeško-živalskih križancev AVTOR: Jože Trontelj

Šeststo let je, kar so na vrhuncu ene od kratkih toplih medledenih dob v vikinški škofiji na Grenlandiji sežgali zadnjega čarovnika – mladega fanta, obtoženega, da se je poročena ženska zaljubila vanj zaradi čarobnega čaja, ki naj bi ji ga bil skuhal iz posebnih grenlandskih rož. Les za grmado je bil kljub toplejšemu podnebju za grenlandsko kolonijo najbrž drag in kratkoživ luksus. Kajti čarobne rože, škofijo in Vikinge je kmalu potempomoril mraz in prekril led. Danes, na pragu druge nenadne otoplitve, so na vrsti druge, resnejše čarovnije. Kloniranje človeka, pridelava zarodkov, ki niso ne živali ne ljudje, ampak so nekaj vmes.

... Read More
Živimo v svetu, ki si ga težko predstavljamo brez interneta. Eksponentna rast in dostopnost interneta spreminjata vzorce komunikacije, poslovnih dejavnosti in tudi medosebne odnose. Za mnoge ljudi pa postane internet medij, ki jim spremeni pogled in doživljanje njihove spolnosti.

Zaskrbljujoče številke

Po statistikah, ki jih navaja dr. Carnes v knjigi In the Shadows of the Net uporabniki preživijo na spletu v povprečju deset ur na teden. To velja tako za ženske kot za moške, najstniki pa pogosto preživijo na spletu precej več časa kot odrasli. Ocena je nekje med 15 in 20 ur na teden. Internet je medij, ki ima za mnoge uporabnike pozitiven učinek. Ljudje s podobnimi interesi se lažje povežejo, informacije so zlahka dostopne, internet je za orodje, ki ljudem pomaga, da poiščejo tudi informacije o spolnosti.

Raziskave kažejo, da je od 20 % do 60 % vseh iskanj na spletu povezanih s seksom. Več sto tisoč strani s pornografsko vsebino je dostopnih, če v iskalnik preprosto vpišemo besedo seks. Pogosto se ni treba niti posebej truditi, saj najdemo povezave na strani s seksualno eksplicitno vsebino že kar na vstopni strani najpogosteje obiskanih naslovov. Nazoren primer kažejo tri najpogosteje vpisane besede v spletne iskalnike. V angleškem jeziku sta pogostejši od besede sex le še “and” in “the”. Od vse elektronske pošte jo 8 % (2,5 milijarde elektronskih pisem vsak dan) vsebuje pornografske vsebine. 10 % odraslih uporabnikov interneta verjame, da so zasvojeni s seksom na internetu (cybersex addicts).

... Read More
AVTORICA: Karmen Pečarič

ADOLESCENCA

Adolescenca je 'izum' sodobnega časa. Nek premik od otroštva do odraslosti, ki ga poznajo vse človeške skupnosti vseh časov in kultur, se je danes v sodobni družbi raztegnil v dolgotrajen, zapleten in težaven proces. Postati odrasel v našem svetu ni enostavno, ker je za samostojno življenje pred človeka postavljeno veliko resnih zahtev (poklicnih, socializacijskih, vedenjskih, praktičnih, ekonomskih,…). Dogaja se, da nekateri ne zmorejo opraviti te naloge in si celo ne želijo povsem naravnega napredovanja – biti odrasel, kar naj bi pomenilo biti samostojen, skrbeti sam zase in za okolico, oblikovati svojo družino,… Nekateri hočejo ostati otroci: nesamostojni, vzdrževani in oskrbovani, brez obvezujočih odgovornosti. Zanimivo je, da navadno obe 'vpleteni strani' (starši in starostno odrasli otroci) sprejemata in vzdržujeta ta nenaravni položaj.

Če ste torej starš in imate težave s svojim mladostnikom, ki hoče biti samostojen, je to verjetno dober znak, da gre razvoj v pravo smer. Ker pa težave lahko pomenijo različne stvari in je pasti in stranpoti veliko, je kot vzgojitelj vedno dobro biti previden, spremljati dogajanje, se učiti, pogovarjati, razmišljati in prilagajati.

... Read More
odisejamladih2d ODISEJA MLADIH 53 min read
AVTOR: prof. dr. Jože Bajzek

MLADI V ŽIVLJENJSKI ODISEJI

Ko premišljujemo o mladih in njihovi naporni poti do identitete, lahko uporabimo Odisejevo potovanje. Odisej je simbol junaka, ki je prepotoval svet s pogumom in zvitostjo, toda to, kar ga je na tem napornem potovanju notranje motiviralo, je bila nostalgija po domu in želja vrniti se k lastni identiteti. Njegov cilj je bil, vrniti se k samemu sebi. Sama po sebi se nam vsiljuje podoba današnjega mladega človeka, ki išče svojo identiteto, ki se hoče vrniti v varen pristan. Na osebni ravni in na ravni skupine je imperativ to, da spoznamo svoj »jaz« ter v čem se naš jaz loči od drugega. Treba je spoznati meje in smerokaze. Odisej je veliko potoval in doživljal mnoge dogodivščine, v središču njegovih skrbi pa je bilo iskanje samega sebe.

Odisej je bil kralj na majhnem otoku Itaka. Ko je sin trojanskega kralja ugrabil lepo Heleno, ženo kralja nekega grškega mesta, so Grki napovedali vojno Troji, da bi se maščevali za ugrabitev. Grško ladjevje se je napotilo v vojno proti Troji. Dolgo so se vojskovali, da bi jo osvojili. Odisej je bil eden od glavnih poveljnikov grškega ladjevja. Znana je zgodba o trojanskem konju, ko so vojaki s prevaro prišli v mesto in ga osvojili.

... Read More
Avtor: Blaž Ferlinc, dipl. soc.del., cetifikat iz realitetne terapije, teorije izbire in negospodovalnega vodenja

Namen članka je opredeliti in izpostaviti poglavitne dejavnike, ki neugodno vplivajo na vzgojo otrok in mladostnikov, kot tudi pokazati smernice in poti, kako te dejavnike korigirati.

Na ravni družine nejasne spolne, generacijske in družinske vloge ter delitev dela povzročajo otrokom težave z identiteto, kar posledično negativno vpliva na izoblikovanje občutka lastne vrednosti, povečuje usmerjenost in odvisnost od vrstnikov in medijev ter slabo opremi mlade za bodoče zahteve partnerskega in družinskega življenja. Ob izginjanju tradicionalnih vlog pa izginja tudi privzgojena starševska odgovornost. Posledično številni starši prepuščajo otroke v vzgojo in oskrbo drugim (starim staršem, varuškam, inštitucijam, vrstnikom, medijem...). ... Read More
Avtorica: Ana Praznik

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) naravne metode načrtovanja družine definira takole: »To so tiste metode načrtovanja družine, s pomočjo katerih par lahko nosečnost bodisi načrtuje bodisi se ji izogne in to na podlagi opazovanja in pravilnega vrednotenja telesnih znakov, ki se med mesečnim ciklusom spreminjajo. Z njihovo pomočjo lahko namreč določimo neplodno in plodno obdobje v vsakokratnem ženskem ciklusu in svoje spolno vedenje prilagodimo svojim željam. Beseda 'naravno' označuje dejstvo, da te metode ne posegajo v naravno telesno dogajanje.«

Leta 2000 je bila v okviru diplomske naloge na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani narejena anketa o poznavanju in uporabi naravnih metod načrtovanja spočetja med ženskami v Sloveniji. Anketa je zajela 520 žensk med 15. in 58. letom starosti v treh dispanzerjih za žene (Škofja Loka, Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Rakovnik).... Read More
Avtorica: Alenka Rebula
Slutnja, da v človekovem telesu delujejo božanske in skrivnostne sile, ki si jih ne moremo podrejati po mili volji, se pojavlja v večini nam znanih kultur. Zato upoštevanje svetosti in skrivnosti telesa ni stvar verske, temveč občečloveške, vsem skupne in pradavne izkušnje. Čeprav je to izročilo danes izrinjeno iz splošne zavesti, lahko poveže verne in neverne v skrbi za razvoj novih generacij. Dostopnih informacij o spolnosti današnjim mladostnikom v glavnem ne manjka, manjka pa vpeljevanje v čustvovanje in v sozvočje med telesom, čustvi, razumom, etiko in duhovno razsežnostjo. Zato se bom ustavila predvsem ob tem ozadju, ki bistveno vpliva na možnost, da bodo sposobni zaživeti ljubezen celostno, z vso močjo svoje telesne, čustvene, umske, socialne in duhovne enkratnosti. V predavanju se prepletajo uvod o potrebi po novem pristopu k spolni vzgoji ter štirje tematski sklopi:
  • telo kot izkušnja komunikacije v družini, erotizacija osebnosti;
  • slog navezovanja kot osnova za partnersko ljubezen;
  • razvijanje ljubezenske sposobnosti, izkušnja prve ljubezni;
  • kultura popredmetenja, vloga vzgojiteljev, malo drugače o vprašanju zgodnje nosečnosti.
... Read More
Avtor: Ulrich Beck
Doslej je bila družina med drugim pomembna predvsem tudi kot naravna tvorba, kot sorodstveni sistem, ki je določal tako socialno in materialno delovanje, kot tudi sorodstveno pripadnost prve, druge, itd. stopnje. To je toliko bolj jasno danes, ko postaja naravna osnova ljudi vse bolj opredeljena s tehniko v obliki reproduktivne medicine, presajanja organov in znanstvenega osvajanja genetskih kod človeka. Tudi to, kar se pri tem izgublja, postaja vse bolj jasno. Pri tem je paradoksalno dejstvo, da so ljudje veliko bolj pozorni na odmiranje in uničevanje zunanje narave, kot na neverjeten zmagoslavni pohod biološke znanosti, ki nas je obdarila z umetno človeško naravo. Ta zmagoslavni pohod se zato dogaja domala neopaženo, a toliko bolj dosledno. In vendar gre pri tem za nič manj kot za razkroj prejšnje enovitosti narave in kulture v družini. O bodočih posledicah tega razkroja lahko danes samo ugibamo. Z globalnega vidika se nam tukaj ponujata dve možni razlagi. ... Read More
Avtor: Branko Cestnik Vsi podatki govorijo, da je pornografska industrija ena največjih in najuspešnejših med medijskimi industrijami. Dovolj je pogled na povprečen kiosk, v katerem police s pornografskim materialom zasedajo precej prostora. Največkrat so samo police za rumeni tisk obsežnejše. Dovolj je slediti raziskavam o rabi interneta in že naletimo na pornografijo na prvih mestih.

Pornografski pristopi se širijo tudi v umetnosti in oglaševanju. Vesna Milek v članku “Ni poljubov, ni drgnjenja, ni nežnosti...” (Sobotna priloga, 28. julij 2007) piše: “ Zdi se, da sta voajerizem in ekshibicionizem v zahodni družbi dosegla vrhunec. Seks pronica s strani revij, oglasov, filma, vzpon resničnostnih šovov, kamere, ki prodirajo v spalnice, stranišča, v odprte dojke na operacijski mizi... In posledično e-maili, sms-sporočila, seks na netu z neznanci, internetna pornografija pronicajo v literaturo.”

... Read More
Avtorici: Lucija Matič, dipl. med. sestra in Barbara Jurše, viš. med. sestra Prispevek izpostavlja etične dileme v ginekologiji in porodništvu, ki se pojavljajo pri nekaterih metodah kontracepcije, umetni prekinitvi nosečnosti, prenatalni diagnostiki, umetni oploditvi (IVF), raziskavah na zarodkih ter neustreznem pokopu zarodkov. Izpostavlja pomembnost informiranega pristanka pri etično problematičnih posegih ter ugotavlja pomanjkljivo skrb za ženske, ki poudarja zgolj fizične vidike zdravja. Sodobna ženska se z vlogo materinstva in partnerstva sooča v povsem drugih okoliščinah, kot se je še dve generaciji nazaj. Odraščanje, poroka in družinsko življenje se je v kratkem času korenito spremenilo. Obvezno šolanje, možnosti zaposlovanja, nadzor nad zanositvijo in odločanje o rojstvu otrok so temeljito preoblikovale vlogo sodobne ženske. Danes se leta šolanja podaljšujejo, pomembnost kariere in možnost priti na vodilna mesta povečujejo, tako da se ženska za družinsko življenje in potomstvo odločajo mnogo pozneje, kot še pred desetletji. ... Read More