Obvestila

Odkrij deželo življenja - delavnice priprave otrok na puberteto  (ločeno fantje, deklice) bodo 27.septembra 2014 v Mostah pri Komendi. Prijave oz. več informacij: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript  Lepo vabljeni!

Prijava

Za pisanje na forum se morate najprej registrirati in nato prijaviti. Registracija je lahko anonimna, lahko uporabite izmišljene podatke.

Ste pozabili geslo?
Osnovna stran arrow More in Najnovejse Novice... arrow Družinski zakonik in katoličani
Družinski zakonik in katoličani
15 October 2009
Kakšno je stališče katoličanov do ljudi z nagnjenjem do oseb istega spola (KKC 2357-2359)?

1. Cerkev priznava obstoj takšnih oseb, ki si takšnega nagnjenja niso prostovoljno izbrali in zanje lahko predstavlja veliko preizkušnjo.

2. Vzroki za takšno nagnjenje še niso pojasnjeni.

3. Zavzemamo se, da se takšne ljudi sprejema s spoštovanjem, sočutjem in obzirnostjo.

4. Nasprotujemo zapostavljanju in diskriminaciji takšnih posameznikov.

5. Če so takšne osebe katoličani so povabljeni, da skušajo integrirati svojo spolnost in živijo v čistosti. Pri tem pa naj jih krščanska skupnost sprejema in podpira.

6. Na splošno smo katoličani proti diskriminaciji oseb s homoseksualnimi nagnjenji kot tudi proti diskriminaciji heteroseksualne družine.

7. Odločno nasprotujemo vsaki obliki homofobije, kjer se takšnim ljudem kratijo človekove pravice. Ob tem pa poudarjamo, da zastavljanje razumnih vprašanj o izenačitvi istospolnih registriranih zvez in posvojitvah otrok, ne more biti izraz homofobije in oblika kratenja njihovih človekovih pravic. Zastavljanje takšnih vprašanj je sestavni del vsake demokratične razprave.

Zakaj se zavzemate za zakonsko zvezo in družino moškega in ženske?

1. ker je za zakonca in otroka najbolj naravna oblika skupnega življenja.

2. ker je takšno okolje za člane družine v primerjavi z drugimi oblikami skupnega življenja najbolj trdno in zdravo (telesno in duševno);

3. ker je bolj odprta za življenje in tako družbi kot tudi Cerkvi omogoča dolgoročno demografsko preživetje;

4. otroku daje najbolj primerno okolje za celosten psihološki in telesni razvoj;

5. v takšni družini je otrok najmanj izpostavljen tveganju za razpad skupnosti.

6. otrokom in družbi omogoča jasno orientacijo v življenju;

7. v njej se lažje posredujejo verske vrednote;

8. z vidika katoliške teologije je samo ljubezen med možem in ženo podoba božje ljubezni; navzočnost takšne ljubezni pa je edina primerna za ustvarjanje primernega okolja za telesno, duševno in duhovno vzgojo otroka. Zakaj nasprotujete novim oblikam posvojitev otrok?

1. Dobrobit otroka:

a. Otrok po mnenju psihologov za psihofizični razvoj potrebuje očeta in mater oz. moški in ženski lik;

b. otrok bo v družbi diskriminiran;

c. otrok bo odraščal v verjetno bolj nestabilni zvezi, kjer bo bolj izpostavljen nezvestobi partnerjev. Zveza dveh oseb moškega spola je 50% manj trdna kot klasična heteroseksualna zveza; skupnost dveh žensk pa je 170% manj stabilna kot zveza moškega in ženske (GUNNAR ANDERSSON idr. THE DEMOGRAPHICS OF SAME-SEX MARRIAGES IN NORWAY AND SWEDEN. Demography, Volume 43, Št. 1, February 2006: 79–98).

d. otrok bo izpostavljen večjemu tveganju za okužbo s spolno prenosljivimi boleznimi in virusom HIV in predčasni izgubi enega ali obeh skrbnikov (Inštitut za varovanje zdravje R. Slovenije – Leta 2008 se je z virusom HIV okužilo 34 moških, od tega 32 s spolnim odnosom z osebo istega spola).

2. Ker bo to povzročilo še daljše čakalne vrste. Leta 2008 je 375 parov čakalo na posvojitev. Ob tem se bojimo pozitivne diskriminacije homoseksualnih parov, ki bodo v imenu le-te imeli prednost pri posvojitvah.

3. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije, osebe z istospolnim nagnjenjem niso bolniki (homoseksualnost ni bolezen). Prav tako takšni ljudje biološko gledano niso neplodne osebe, ki ne morejo imeti svojih otrok. V kolikor si jih res želijo imeti, jih lahko imajo po naravni poti.

4. Dostop do posvojitve otrok takšnim parom bi pomenilo zapostavljanje tistih parov, ki zaradi bolezni ne morejo imeti otrok.

Zakaj nasprotujete izenačitvi istospolne registrirane skupnosti z zvezo moškega in ženske?

1. Nasprotuje naravnemu razumevanju družine kot skupnosti moškega, ženske in otrok. Takšno razumevanje je del univerzalnega razumevanja družine v skoraj vseh kulturah in zgodovinskih obdobjih.

2. Ker takšna ideološka redefinicija v praksi pomeni nadaljnje slabljenje klasične zakonske zveze na področju prejemanja socialnih dodatkov, vrtca, socialnih stanovanj itd.

3. Odpira vrata homoseksualni indoktrinaciji otrok heteroseksualnih staršev v izobraževalnih programih.

4. Odpira vrata novim oblikam diskriminaciji tistih učiteljev, ki v se v vesti ne strinjajo s takšno redefinicijo in jo pred učenci ne bodo mogli zagovarjati. Zato bodo lahko težje dobili službo, oz. jo bodo lahko izgubili.

5. Redefinicija družine bo lahko odprla vrata pritiskom na tiste zasebne (katoliške) šole, ki se s takšno redefinicijo ne bodo strinjale. V ekstremnih primerih bi lahko država zaradi tega razloga umaknila koncesijo, oz. omejila financiranje.

6. Pravica homoseksualcev do družine nima temelja v nobenem zavezujočem mednarodnem dokumentu (Deklaracija človekovih pravic ZN, Konvencija človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope idr.).

7. Prav tako nimajo nobene pravice iz zavezujočih mednarodnih dokumentov, ki govorijo o pravicah manjšin (istospolne skupine nimajo statusa manjšine).

8. Družina je po mnenju prava nadstandard, privilegij ki je splošno koristna ustanova - dobra za posredovanje življenja, vzgojo otrok in njihovo zdravstveno ter socialno varstvo.

9. Če se registriranim istospolnim partnerjem ne prizna pravica družine, se s tem ne dela diskriminacija; še vedno imajo enake pravice kot heteroseksualci in se lahko poročijo s pripadnikom nasprotnega spola ter imajo svoje biološke otroke.

10. Splošna deklaracija človekovih pravic v 16. členu, 23. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 12. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in 5. člen Kairske deklaracije o človekovih pravicah v islamu izrecno določajo, da pravica skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino pripada moškim in ženskam. Skladno z določbami teh mednarodnih dokumentov je družina naravna in temeljna celica družbe, ki mora uživati posebno družbeno in državno varstvo. V tem okviru je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu večkrat odločilo, da je namen pravice do zakonske zveze možnost moškega in ženske, da oblikujeta pravno zavezujočo življenjsko skupnost dveh odraslih oseb. Evropsko sodišče je izrecno poudarilo, da Konvencija Sveta Evrope ščiti tradicionalno obliko zakonske zveze kot skupnosti moža in žene. Po določbi sodišča se ta pravica ne razteza na druge oblike življenjske skupnosti odraslih oseb, kot so npr. partnerske skupnosti istospolnih oseb. To stališče je Evropsko sodišče za človekove pravice sprejelo v primerih Draper v. Združeno kraljestvo, Rees v. Združeno kraljestvo, Lindsay v. Združeno kraljestvo, Cossey v. Združeno kraljestvo, McMichael v. Združeno kraljestvo in Sheffield in Horsham v. Združeno kraljestvo. Po mnenju ESČP se ni mogoče sklicevati na diskriminatornost v primeru, da zakonska zveza in istospolna partnerska skupnost ne predstavljata enakega pravnega režima, torej enakih pravic in dolžnosti. Tovrstne določbe mednarodnega prava, predvsem Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je potrebno upoštevati pri razlagi pomensko odprte določbe 53. člena slovenske ustave, ki zakonsko zvezo in družino jezikovno podrobneje ne opredeljuje. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Evropska konvencija o človekovih pravicah sta namreč mednarodna akta, ki imata v Sloveniji obvezujočo pravno moč in se v hierarhiji pravnih aktov nahajata takoj pod Ustavo in nad zakoni (Naglič).

11. Julijska odločitev Ustavnega sodišča R.S. je poudarila, da je istospolna registrirana skupnost samo podobna klasični zakonski zvezi in to samo na področju dedovanja oz. premoženja. Ni pa ugotovilo, da je podobna oz. enaka na področju družinskega življenja, vzgoje otrok in posvojitev. Prav tako ni izreklo trditve, da zakonska opredelitev družine kot skupnosti moškega, ženske in otrok kakor koli diskriminira osebe, ki živijo v registriranih skupnostih.

12. Spoštujemo osebe s homoseksualnimi nagnjenji in združevanju takšnih oseb, vendar smo odločno proti diskriminaciji heteroseksualne družine.

13. Predlagana izenačitev pomeni sprejemanje neodgovorne odločitve v času, ko se kot družba soočamo z zelo hudimi demografskimi pojavi (imamo eno najnižjih rodnosti v EU; smo država z najnižjim številom sklenjenih zakonskih zvez na tisoč prebivalcev na leto v celotni EU). V takšni situaciji predlagatelji želijo finančno, pravno in vzgojno podpirati istospolno skupnost, ki je manj odprta za posredovanje življenja kot je to heteroseksualna družina moškega, ženske in otrok.

14. Iz vidika katoliške skupnosti je istospolna skupnost problematična, ker se v njej težje posredujejo verske vrednote.

15. Ministrstvo za DDSZ ob Predlogu novega družinskega zakonika javnosti ni predstavilo celovitih socioloških in psiholoških študij o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah takšne redefinicije pojma družine in zakonske zveze kot tudi novih oblik posvojitve.

V čem je dosedanji Zakon o družinskih razmerjih iz leta 1977 problematičen? 

1. Nastal je v totalitarnem in nedemokratičnem sistemu brez demokratične javne razprave in brez demokratičnega soglasja. V bistvu je šlo za socialni eksperiment z namenom, da se oslabi formalno urejena zakonska zveza.

2. V praksi je vzpostavil razmere za diskriminacijo, stigmatizacijo in »kaznovanja« poročenih zakoncev na področju vpisa otrok v vrtce, prispevkov za vrtce, dodelitvi socialnih stanovanj in davčnih olajšav.

3. Šlo je za vsiljeno izenačitev izvenzakonske zveze in družine brez širokega soglasja državljanov.

4. Problematičen je zaradi negativnih posledic na področju demografije in števila sklenjenih zakonskih zvez. Izvenzakonske zveze so manj trdne in manj odprte za posredovanje življenja. Po 30 letih se soočamo z demografsko zimo; v državi manjka več kot 300.000 otrok; smo država z najnižjim številom sklenjenih zakonskih zvez.

5. Do danes MDDSZ še ni posredovalo študij in analiz o dolgoročnih negativnih posledicah takšne družinske politike na področju rodnosti, vzgoje otrok in sklepanja zakonskih zvez.

Avtor: dr. Tadej Strehovec

 
< Nazaj   Naprej >

(C) 2006-2008 Šola za življenje, izdelava Tomyco d.o.o.