Tue. Dec 7th, 2021

Year: 2009

Britanski par je nedavno izgubil svoj zadnji IVF zarodek, ki so ga po pomoti vsadili v drugo žensko, ki je otroka splavila, ko je ugotovila, da ni njen. Par, Paul in Deborah – priimka nista hotela dati v javnost – imata šest let starega sina,ki je bil spočet z IVF. Hotela sta zanj še brata ali sestro, vendar menita, da zdaj ne bosta mogla več spočeti otroka. "V manj kot desetih sekundah", je dejala Deborah, "se je sesul najin čudoviti svet, ko nama je stopil pred naju višji embriolog in rekel: ''Žal vama moram povedati, toda v laboratoriju se je zgodila nesreča. Vaš zarodek je bil uničen.'' ... Read More
Levi Strauss & Co., izdelovalec kavbojk, ki je že dolgo vodja korporacijske podpore gibanja homoseksualnih aktivistov, je nastopil z novo tržno potezo, ki bo kupcem njihovih izdelkov omogočila izražanje podpore istospolni "poroki“. Trgovine v lasti družbe v New Yorku, Los Angelesu, Chicagu in San Franciscu bodo v poletni seriji predstavljali kavbojke in srajce okrašene z „belo pentljo za enakost“, simbolom,ki pomeni podporo homoseksualni „poroki“. ... Read More
Čeprav je nedavna demografska raziskava razkrila veliko prežečo grožnjo demografske zime, se zdi, da so najbogatejši med bogatejšimi prepričani, da je preobljudenost glavna naloga njihovih človekoljubnih prizadevanj.

John Harlow piše v časniku The Times o tajnem srečanju svetovne finančne elite, ki ga je sklical Microsoftov magnat Bill Gates. Mogotci soglašajo v tem, da mora biti njihova glavna naloga zavirati rast svetovnega prebivalstva.

... Read More
Nova Gallupova anketa, ki so jo izvedli od 7. do 10. maja, je pokazala, da je 51 odstotkov Američanov glede splava „za življenje“ /pro-life/ 42 odstotkov pa „za izbiro“/pro-choice/. To je prvič, da se je od leta 1995, odkar Gallup postavlja to vprašanje, večina ameriških odraslih opredelila za življenje.

Novi rezultati, pridobljeni po letni Gallupovi raziskavi o vrednotah in prepričanju, predstavljajo znaten premik od preteklega leta, ko je bilo 50 odstotkov vprašanih za izbiro in 44 odstotkov za življenje. Pred tokratnim povpraševanjem je bil najvišji odstotek za življenje 46 odstotkov, in sicer avgusta 2001 in maja 2002.

Nova raziskava dokazuje primerljivo spremembo v gledanju na legalnost splava. Skoraj prav toliko Američanov kakor jih pravi, da naj bo legalen v kakršnihkoli okoliščinah (22%), jih danes tudi pravi, da naj bo postopek nelegalen v vseh okoliščinah(23%), v nasprotju z zadnjimi štirimi leti, ko se je javno mnenje močneje nagibalo v prid neomejenemu splavu. Večina ljudi (53%) še vedno pravi, naj bo splav legalen le v določenih okoliščinah; od teh jih 35 % pravi, naj bo legalen „le v maloštevilnih okoliščinah“ v nasprotju z „v večini okoliščin“.

... Read More
Pri obravnavi v odboru za zunanje zadeve so zunanjo ministrico ZDA Hillary Clinton izzvali glede njene neprikrite zavezanosti globalnemu načrtu evgeničarke Margaret Sanger ter jo povprašali, ali bo prednostna naloga Obamove administracije sprevreči zakone, ki ščitijo življenje po svetu, kar je Clintonova potrdila.

Pri obravnavi Obamove zunanje politike je kongresnik Chris Smith iz New Jerseyja spraševal Clintonovo o njenih izjavah 27. marca ob prejemu nagrade Margaret Sanger od Planned Parenthood /Načrtovanega starševstva/. Clintonova je dejala, da čuti do ustanoviteljice "Planned Parenthood" strahospoštovanje.

... Read More
Vsako leto so v Sloveniji med novorojenčki štirje odstotki takih, ki so bili spočeti s tako imenovano biomedicinsko pomočjo. Otroci iz epruvete smo jim včasih rekli. Slovenija je lahko ponosna, da se uvršča med strokovno najbolj podkovane države na tem področju. Drugače povedano, naši strokovnjaki so med vodilnimi v Evropi. Prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med., predstojnik oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo v UKC Maribor, je povedal, da se vsak peti otrok, rojen z biomedicinsko pomočjo pri nas, rodi tujcem. Ti prihajajo k nam zaradi pričakovane boljše kakovosti storitev.

Nedavno je bilo v Mariboru strokovno srečanje največjega svetovnega združenja za humano reprodukcijo in embriologijo ESHRE. V vodstvu tega združenja je tudi prof. Vlaisavljević in povedal je, da si zadnjih nekaj let prizadevajo, da bi bila oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBPM) še prijaznejša do pacientov predvsem z uvajanjem tehnik OBMP v naravnem ciklusu ali s spodbujanjem ciklusa z minimalnim odmerkom zdravil ter prenosom le enega zarodka. ... Read More

Predlagana nova smernica Evropske komisije bo močno omejila uporabljanje živali pri laboratorijskih testiranjih in določeni toksikološki testi na živalih bodo dovoljeni šele potem, ko se bodo alternativne metode, med njimi tudi raziskave celičnih kultur na osnovi človeških zarodkov, izkazale za neuspešne, poroča časnik Catholic Herald.

V obravnavanju tega spornega vprašanja navaja Herald poročilo, ki spremlja smernico Evropske komisije in pravi: „Uvedba človeških zarodnih izvornih celic leta 1998 je zbudila upanje na mnogih področjih raziskovanja, med njimi tudi na razvijanju alternativ poskusom na živalih.“ Poročilo pravi, da je raziskovanje človeških zarodkov „mogočna" alternativa testiranjem na živalih“.

... Read More
mama Materinski dan 2009 3 min read
Matere v številkah: med 19.554 ženskami, ki so rodile v 2007, je bilo 1,5 % najstnic, dobrih 47 % je bilo starih vsaj 30 let, 2,2 % pa 40 let ali več; 19 mater je rodilo osemkrat ali večkrat, 15 pa jih je rodilo doma. Med ženskami, starejšimi od 14 let, je okrog 70 % takih, ki so rodile vsaj enkrat. Enkrat mama, za vedno mama

632.197 ­– Toliko mater je bivalo v Sloveniji ob popisu 2002. Ker statistika o materah ni prav bogata in popolne podatke o vseh materah lahko zberemo le s popisi, lahko le ocenimo, da danes v Sloveniji prebiva okrog 670.000 mater. Dve tretjini teh mater živita skupaj z vsaj enim od svojih otrok. Podatek, da kar 29 % mater živi z vsaj enim otrokom, starejšim od 25 let, kaže, da otroci vedno pozneje zapuščajo svojo prvotno družino. V zadnjem času je v Sloveniji vsako leto okoli 9.000 žensk, ki prvič postanejo matere.

... Read More

Evropsko združenje za boj proti raku materničnega vratu je pred časom pričelo z zbiranjem enega milijona podpisov za uvedbo učinkovitih presejalnih programov za preprečevanje tovrstnega raka. Omenjena peticija je spodbudna in smiselna z vidika preprečevanja te (smrtonosne) bolezni, ki je v svetu drugi vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. Obenem pa morebitno preventivno cepljenje proti raku na materničnem vratu odpira tudi nekatera strokovna in etična vprašanja. To se še posebej kaže v povezavi s predlogi, da bi v Sloveniji uvedli obvezno in vsesplošno cepljenje proti humanimi papiloma virusi (HPV), ki lahko povzročajo hujše predrakave spremembe in kasneje raka materničnega vratu.... Read More