Wed. Feb 1st, 2023

Month: March 2009

Vsako leto so v Sloveniji med novorojenčki štirje odstotki takih, ki so bili spočeti s tako imenovano biomedicinsko pomočjo. Otroci iz epruvete smo jim včasih rekli. Slovenija je lahko ponosna, da se uvršča med strokovno najbolj podkovane države na tem področju. Drugače povedano, naši strokovnjaki so med vodilnimi v Evropi. Prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med., predstojnik oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo v UKC Maribor, je povedal, da se vsak peti otrok, rojen z biomedicinsko pomočjo pri nas, rodi tujcem. Ti prihajajo k nam zaradi pričakovane boljše kakovosti storitev.

Nedavno je bilo v Mariboru strokovno srečanje največjega svetovnega združenja za humano reprodukcijo in embriologijo ESHRE. V vodstvu tega združenja je tudi prof. Vlaisavljević in povedal je, da si zadnjih nekaj let prizadevajo, da bi bila oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBPM) še prijaznejša do pacientov predvsem z uvajanjem tehnik OBMP v naravnem ciklusu ali s spodbujanjem ciklusa z minimalnim odmerkom zdravil ter prenosom le enega zarodka. ... Read More

Predlagana nova smernica Evropske komisije bo močno omejila uporabljanje živali pri laboratorijskih testiranjih in določeni toksikološki testi na živalih bodo dovoljeni šele potem, ko se bodo alternativne metode, med njimi tudi raziskave celičnih kultur na osnovi človeških zarodkov, izkazale za neuspešne, poroča časnik Catholic Herald.

V obravnavanju tega spornega vprašanja navaja Herald poročilo, ki spremlja smernico Evropske komisije in pravi: „Uvedba človeških zarodnih izvornih celic leta 1998 je zbudila upanje na mnogih področjih raziskovanja, med njimi tudi na razvijanju alternativ poskusom na živalih.“ Poročilo pravi, da je raziskovanje človeških zarodkov „mogočna" alternativa testiranjem na živalih“.

... Read More
mama Materinski dan 2009 3 min read
Matere v številkah: med 19.554 ženskami, ki so rodile v 2007, je bilo 1,5 % najstnic, dobrih 47 % je bilo starih vsaj 30 let, 2,2 % pa 40 let ali več; 19 mater je rodilo osemkrat ali večkrat, 15 pa jih je rodilo doma. Med ženskami, starejšimi od 14 let, je okrog 70 % takih, ki so rodile vsaj enkrat. Enkrat mama, za vedno mama

632.197 ­– Toliko mater je bivalo v Sloveniji ob popisu 2002. Ker statistika o materah ni prav bogata in popolne podatke o vseh materah lahko zberemo le s popisi, lahko le ocenimo, da danes v Sloveniji prebiva okrog 670.000 mater. Dve tretjini teh mater živita skupaj z vsaj enim od svojih otrok. Podatek, da kar 29 % mater živi z vsaj enim otrokom, starejšim od 25 let, kaže, da otroci vedno pozneje zapuščajo svojo prvotno družino. V zadnjem času je v Sloveniji vsako leto okoli 9.000 žensk, ki prvič postanejo matere.

... Read More

Evropsko združenje za boj proti raku materničnega vratu je pred časom pričelo z zbiranjem enega milijona podpisov za uvedbo učinkovitih presejalnih programov za preprečevanje tovrstnega raka. Omenjena peticija je spodbudna in smiselna z vidika preprečevanja te (smrtonosne) bolezni, ki je v svetu drugi vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. Obenem pa morebitno preventivno cepljenje proti raku na materničnem vratu odpira tudi nekatera strokovna in etična vprašanja. To se še posebej kaže v povezavi s predlogi, da bi v Sloveniji uvedli obvezno in vsesplošno cepljenje proti humanimi papiloma virusi (HPV), ki lahko povzročajo hujše predrakave spremembe in kasneje raka materničnega vratu.... Read More
Člani spodnjega doma ameriškega kongresa,ki se zavzemajo za življenje, so prvi teden marca voditelje kongresa pozvali, naj odstopijo od zveznega financiranja raziskovanja izvornih zarodnih celic v prid etičnemu raziskovanju izvornih celic odraslih. „Prekoračili smo mejo etičnega razpravljanja, saj imamo v rokah nekaj, kar je obet in upanje za regenerativno medicino,“ je v govoru v spodnjem domu kongresa zatrdil republikanec Chris Smith iz New Jerseyja. Smith in 9 drugih kongresnikov je razpravljalo o napredovanju in prednostih zdravljenja z izvornimi celicami, ki ne zahtevajo uničevanja človeškega življenja. Rekli so, da so izvorne celice odraslih iz različnih virov že pokazale, da ozdravijo ali ublažijo levkemijo, sladkorno bolezen tipa 1, sklerozo multipleks, lupus, anemijo srpastih celic in še več deset bolezni.... Read More