Wed. Feb 1st, 2023

Month: April 2008

Papež Benedikt XVI.V je v svojem nagovoru pretekli teden generalni skupščini Združenih narodov pozval diplomate, naj obnovijo pravilno razumevanje človekovih pravic ter vzdržujejo pravilen pogled na vlogo Združenih narodov v svetu. Poudaril je, da je njegova navzočnost tam „znamenje spoštovanja“ do Združenih narodov in nato spomnil voditelje, da so Združeni narodi organizacija, prek katere „so države vzpostavile univerzalne cilje“ in bodo lahko del trajnostnega „upanja človeštva na boljši svet“ le, če se bodo vrnili k svojim ustanovnim načelom. Papež je priznal porast človekovih pravic v politiki. Dejal je: „Človekove pravice se vedno bolj predstavljajo kot običajna govorica in etična podlaga za mednarodne odnose.“ Vendar je voditelje opozoril, da človekove pravice „temeljijo na transcendentni naravi osebe in se po njej oblikujejo“ ter „so osnovane na naravnem pravu, ki je vpisano v človeška srca in navzoče v različnih kulturah in civilizacijah“. ... Read More
V washingtonsko kapelico je bila na srečanje s poglavarjem Rimskokatoliške cerkve povabljena skupina ljudi, ki so v preteklosti prestali zlorabe duhovnikov. "S svetim očetom so molili, nato pa je papež prisluhnil njihovim osebnim zgodbam in jih hrabril," je dejal predstavnik papeža Federico Lombardi. "Povedal sem mu, da je njegovo duhovščino okužil rak, zato mora nekaj narediti, da ga ozdravi," je dejal Bernie McDaid, eden izmed udeležencev srečanja, in dodal, da ima tokrat res občutek, da se bo Cerkev lotila tega vprašanja. ... Read More
10tednovnerojencek Pravica do splava 5 min read
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope bo sredi aprila glasovala o dokumentu, ki na vse države članice – teh je 47 – naslavlja pobudo, naj dekriminalizirajo splav in zagotovijo ženskam učinkovito in neovirano uresničevanje »pravice do splava«. Na svetu je na leto opravljenih med 40 in 80 milijoni splavov, v Sloveniji pa je bilo v zadnjega četrt stoletja na ta ali oni način opravljenih vsaj 400.000 splavov, je v zadnji številki Naše družine zapisal moralni teolog dr. Tadej Strehovec. ... Read More
Avtor: Blaž Ferlinc, dipl. soc.del., cetifikat iz realitetne terapije, teorije izbire in negospodovalnega vodenja

Namen članka je opredeliti in izpostaviti poglavitne dejavnike, ki neugodno vplivajo na vzgojo otrok in mladostnikov, kot tudi pokazati smernice in poti, kako te dejavnike korigirati.

Na ravni družine nejasne spolne, generacijske in družinske vloge ter delitev dela povzročajo otrokom težave z identiteto, kar posledično negativno vpliva na izoblikovanje občutka lastne vrednosti, povečuje usmerjenost in odvisnost od vrstnikov in medijev ter slabo opremi mlade za bodoče zahteve partnerskega in družinskega življenja. Ob izginjanju tradicionalnih vlog pa izginja tudi privzgojena starševska odgovornost. Posledično številni starši prepuščajo otroke v vzgojo in oskrbo drugim (starim staršem, varuškam, inštitucijam, vrstnikom, medijem...). ... Read More
V nekaterih škofijah po svetu so v zadnjih desetletjih organizirali posebne skupine za žene, može in zdravstvene delavce, ki so bili žrtve postopkov splava. Kot si lahko vsakdo predstavlja, gre za eno najbolj občutljivih področij današnje družbe, človekove zasebnosti, njegove vesti prav tako pa tudi za področje, kjer se mnogi počutijo osamljene in prizadete.

Da primerno osvetlimo omenjeni problem, je potrebno spregovoriti nekaj besed o psiholoških problemih, ki jih na splošno poznamo kot postabortivni sindrom. Na svetu se giblje število splavov med 40 in 80 milijoni na leto. V Sloveniji pa je bilo med leti 1979 in 2004 opravljenih najmanj 400.000 splavov (skupaj s splavi, povzročenimi v postopkih umetne oploditve in z uporabo abortivne kontracepcije).

... Read More