Wed. Feb 1st, 2023

Month: December 2007

Prizadevanje v obdobju najstništva, da bi se zbližali z drugimi, kaže predvsem na željo, najti sebe. Človek je spolno bitje in njegov spolni razvoj se začne že z rojstvom. Spolnost tudi ni izolirana od drugih področij življenja, temveč je del človekove osebnosti, doživljanja samega sebe in drugih, vtkana je v medsebojne odnose in komunikacijo. Sočasno s fiziološkimi spremembami in spolnim razvojem se namreč intenzivno oblikuje tudi človekova podoba o sebi. Ker se telesni razvoj prepleta z zorenjem osebnosti, je tudi psihosocialno dogajanje tako ali drugače povezano s spolnostjo in odvisno od nje. ... Read More
Od leta 1989, ko je bilo na Hrvaškem 51.289 splavov, skoraj enako številu rojenih otrok, je število dramatično padlo. Zadnja statistika, za leto 2005, pove, da je bilo takrat 4.563 splavov. To je skoraj 90 odstotkov manj kakor leta 1989. Ob tem pa je pomembno dejstvo, da se zakonodaja ni spremenila. Kot glavni razlog za spremembo srca in pameti glede splava navajajo aktivisti za življenje in drugi poznavalci Hrvaške močno vodstvo katoliške hierarhije. ... Read More
Zdravnikom je prvič v zgodovini uspelo z izvornimi celicami iz maščobe, pridobljene s pomočjo liposukcije, popraviti napake na prsih. Pristop je še vedno v poskusni stopnji, vendar pa bi lahko v prihodnosti za milijone žensk z napakami na prsih predstavljal rešitev. Po operacijah zaradi raka na dojkah ali drugih bolezni namreč lahko nastanejo vdolbine, ki bi jih s tem postopkom lahko odpravili brez umetnih vsadkov. ... Read More
Ob vstopu v puberteto se najstnik znajde pred številnimi vprašanji. Sebe mora sprejeti kot spolno bitje. Skorajda ni mladostnika, ki se ne bi spraševal, kaj pomeni spolnost, le malo pa je takšnih, ki si to upajo vprašati na glas. Mladim pri iskanju odgovorov lahko pomagajo literatura, vrstniki, še najbolj pa odrasli, to so starši in zaposleni v šoli, kjer mladi preživijo precejšen del dneva. Zato so se vzgoje za zdravo spolnost začeli lotevati tudi vzgojitelji in predavatelji. Izobraževanje iz spolnosti še ni sistematično urejeno, zato se tovrstna vzgoja razlikuje od šole do šole. ... Read More