Wed. Feb 1st, 2023

Month: August 2006

Po upadanju števila splavov je bila Slovenija prvič na ravni zahodnoevropskih držav pred približno desetimi leti; mladostnice so bolj ozaveščene zaradi preventivnih aktivnosti in promocije zanesljive kontracepcije, medtem ko splavi ostajajo problem poročenih žensk, zlasti tistih po 30. letu z enim, dvema ali več otroki, in navadno slabšo ekonomsko preskrbljenostjo. Kaj pripelje do odločitve za splav, kako postopek poteka in kakšne so posledice, nam je odgovorila ginekologinja doc. dr. Bojana Pinter, dr. med., iz Ginekološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani.
... Read More
Ginekologinja in porodničarka Andreja Štolfa Gruntar, dr. med. dela v ambulanti za otroško in adolescentno ginekologijo na Šlajmerjevi ulici v Ljubljani, se vsak dan srečuje z najstniki in njihovimi vprašanji o spolnosti. Opozarja, da spolnost nikakor ne sme biti tabu in da je otroku treba odgovarjati na vprašanja, ko jih zastavlja in ne šele, ko začne spolno živeti. Pravi, da so najstniki pogosto v hudi stiski, ko se raje zaupajo tretji osebi in ne staršem, a jim je toliko lažje, če so opremljeni s potrebnimi informacijami. Največkrat so mame tiste, ki pripovedujejo o spolnosi tako fantom kot dekletom.
... Read More
Stališče slovenske komisije za medicinsko etiko se kljub slovenski podpori dogovora o sedmem okvirnem programu Evropske unije za raziskave, s katerim bo raziskave na embrionalnih izvornih celicah financirala Evropska unija (ob upoštevanju najstrožjih etičnih meril), ni v ničemer spremenilo. "Raziskave na človeških zarodkih so etično nesprejemljive, kadarkoli gre za ustvarjanje in žrtvovanje zarodka v te namene."
... Read More